TRỢ CẤP SAU SINH NHẬT BẢN

Trợ cấp sinh con tại Nhật hay còn được gọi là “Chế Độ Bảo Hiểm Thai Sản Nhật Bản” là việc được chi trả bởi bảo hiểm sức khỏe, nhưng các gia đình sẽ được nhận một khoản tiền nuôi con và chăm sóc trẻ lên tới 42 vạn Yên.

Các loại trợ cấp và phúc lợi khi bạn sinh con và nuôi con ở Nhật

Các loại trợ cấp và phúc lợi khi bạn sinh con và nuôi con ở Nhật

Để khuyến khích người dân sinh con, Nhật Bản đã thực hiện rất nhiều chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và các gia đình. Những chính sách và chế độ phúc lợi xã hội này đa phần được áp dụng với tất cả các đối tượng gia đình có con đang sinh sống tại Nhật Bản. Trong bài viết này, Gia Hoàng Group sẽ giới …

Trợ cấp sinh con khi bạn đã từng hoặc đang sống tại Nhật Bản

Trợ cấp sinh con khi bạn đã từng hoặc đang sống tại Nhật Bản

Trợ cấp sinh con tại Nhật hay còn được gọi là "Chế Độ Bảo Hiểm Thai Sản Nhật Bản" là việc được chi trả bởi bảo hiểm sức khỏe, nhưng các gia đình sẽ được nhận một khoản tiền nuôi con và chăm sóc trẻ lên tới 42 vạn Yên. Trợ cấp khi sinh con tại Nhật Nhật Bản vốn nổi tiếng vì điều kiện y tế và đặc …