Chế độ thai sản Đài Loan: Những quyền lợi vốn có bạn cần biết

Chế độ thai sản Đài Loan: Những quyền lợi vốn có bạn cần biết – Theo luật lao động nước sở tại, chủ thuê không được xa thải công nhân đang mang thai, mới sinh con hoặc đang nuôi con khi họ vẫn còn trong hợp đồng.

Chế độ thai sản Đài Loan: Những quyền lợi vốn có bạn cần biết
Lao động nước ngoài tại Đài Loan nếu mang thai hoặc nuôi con trong thời gian lao động sẽ được hưởng những chế độ thai sản vốn có ở ngay nước sở tại

Chế độ thai sản Đài Loan:

– Thời gian nghỉ thai sản: 8 tuần

– Lương:

+ Nếu bạn làm việc tại công ty dưới 6 tháng bạn sẽ nhận được ½ lương căn bản trong thời gian nghỉ thai sản.

+ Nếu bạn làm việc trên 6 tháng thì bạn sẽ nhận được đầy đủ lương căn bản trong thời gian nghỉ thai sản.

Nếu chủ thuê vi phạm quy định này thì sẽ bị phạt với mức phạt lên đến 1.5 triệu Đài Tệ (US$49,900). Bên cạnh đó, quyền thuê mướn lao động nước ngoài của chủ vi phạm sẽ bị thu hồi và bị cấm quyền được thuê lao động nước ngoài.

Bộ lao động cũng thông báo rằng vào tháng 8 năm ngoái, Đài Loan đã sửa đổi luật lao động nhằm loại bỏ việc kiểm tra có thai khỏi danh mục y tế cần kiểm tra cho lao động. Điều này bảo vệ giúp người lao động nước ngoài mang thai tại Đài Loan và tôn trọng quyền quốc tế về con người.

Chế độ thai sản Đài Loan: Những quyền lợi vốn có bạn cần biết
Chế độ nghỉ thai sản Đài Loan

Theo Đạo luật về bình đẳng giới trong việc làm và các quy định về quản lý khám sức khoẻ của người nước ngoài được thuê mướn, Chủ thuê không có quyền được phân biệt, đối xử hoặc sa thải công nhân nước ngoài nếu họ mang thai hoặc sinh con trong thời gian lao động và làm việc tại Đài Loan.

Bộ Lao động cũng chỉ ra rằng, nếu người lao động sinh con xong và có khả năng nuôi con trong thời gian còn đang làm việc tại Đài Loan thì họ được phép ở cùng con mình.